Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

F.H.U. „A’BELL” JUSTYNA PONIATOWSKA-GRACZYK

 Nowy Ciechocinek 14 A  87-720 Ciechocinek

pozyskała dofinansowanie na zakup wyposażenia technicznego

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Piaskowa 4 Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski

W ramach Projektu grantowego

„Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7”

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

--------------------------------------------------------------

.

Projekt